.

Kategorie: O financích pro laiky

Cíl získat VLASTNÍ BYDLENÍ? Zjisti, kudy vede cesta :)

Miluji lidem pomáhat stavět pevné základy jejich života. Rovnovážný trojúhelník zdraví – vztahy – finance není obtížné poskládat, ale je třeba dělání a uvědomění si svých vlastních priorit. Penízky, ať už si to připouštíte méně nebo více, jsou jedním z nejdůležitějších pilířů bytí. Jsou na stejné úrovni jako zdraví nebo vztahy. Jedno bez druhého nefunguje. Od penízků nás...